Kancelaria adwokacka - pomoc prawcna

Kancelaria adwokacka – czym się zajmuje i jak skorzystać z jej pomocy?

Profesjonalna kancelaria adwokacka to gwarancja odnalezienia optymalnego rozwiązania Twojego problemu już od pierwszych momentów współpracy. Korzystając z usług kancelarii zyskasz pewność, że odpowiednia osoba przeprowadzi Cię w rzetelny sposób przez postępowania sądowe oraz udzieli Ci profesjonalnej pomocy. Dodatkowo, zapewni najwyższą jakość wsparcia, poprzez współpracę ze specjalistami z różnych branż m.in. podatkowej czy ubezpieczeniowej. Zatem czym zajmuje się kancelaria adwokacka? Jak może pomóc nam adwokat? Zawiercie, Warszawa, Kraków – czy w tych miastach można liczyć na profesjonalną pomoc prawną?

Prawo cywilne – rodzinne, spadkowe

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach przed sądami powszechnymi, organami egzekucyjnymi oraz sądami polubownymi. Aby świadczyć jak najbardziej kompleksową obsługę prawną, stawia na doświadczenie, jak i indywidualne podejście do każdego Klienta. Zakres usług zazwyczaj obejmuje:

 • sporządzanie umów cywilnoprawnych, ich opiniowanie, a co za tym idzie prowadzenie spraw związanych z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych
 • prowadzenie spraw z zakresu odszkodowań i zadośćuczynień związanych m.in. z:
 1. nieszczęśliwymi wypadkami,
 2. błędami w sztuce lekarskiej,
 3. wypadkami komunikacyjnymi,
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego:
 1. ochrona własności np. w Internecie (więcej na ten temat piszemy w artykule http://www.kruczekprawny.pl/prawo-autorskie-w-internecie-wszystko-co-powinienes-o-nim-wiedziec/)
 2. wydanie rzeczy,
 3. naruszenie posiadania,
 4. stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości,
 5. zniesienie współwłasności,
 6. ustanowienie służebności,
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności:
 1. o rozwód i separację z orzeczeniem winy za rozkład pożycia, jak i bez orzekania o winie,
 2. o alimenty,
 3. związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej,
 4. dotyczących kontaktów,
 5. ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa,
 6. podziału majątku dorobkowego,
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego, a w szczególności:
 1. stwierdzenie nabycia spadku,
 2. wydziedziczenie,
 3. zachowek,
 4. uznanie za niegodnego dziedziczenia,
 5. dział spadku.

Prawo karne

Kancelarie adwokackie oferują zazwyczaj kompleksowe działania – pomoc zarówno osobom pokrzywdzonym przestępstwem, jak i podejmujemy działania w charakterze obrońcy oskarżonych na etapie postępowań prokuratorskich, sądowych czy wykonawczych. Świadczona pomoc praw obejmuje wówczas udzielanie porad, sporządzanie pism procesowych, a także reprezentację klientów w postępowaniach mediacyjnych, pojednawczych i sądowych.

Prawo gospodarcze i handlowe

Adwokaci prowadzą sprawy również z szerokiego zakresu prawa gospodarczego, jak i handlowego. Oferują kompleksowe usługi w ramach stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, a także w sprawach jednostkowych. Doradzają przedsiębiorcom również w bieżących czynnościach podejmowanych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, towarzyszą w transakcjach biznesowych, opiniują i tworzą projekty umów, a także monitorują zmiany w przepisach prawa oraz windykujemy należności.

Aby zapewnić Klientom jak najwyższe poczucie bezpieczeństwa, działania kancelarii prawnej obejmują także obsługę prawną przedsiębiorców poprzez reprezentację ich przed sądami, urzędami i instytucjami.

W ramach usług z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego i handlowego kancelaria zajmuje się:

 • sporządzaniem i opiniowaniem umów gospodarczych (np. sprzedaż, leasing, zlecenie, franczyza, dzierżawa itp.),
 • przygotowywaniem projektów aktów wewnętrznych spółek (umów, uchwał, statutów, regulaminów),
 • dochodzeniem należności z tytułu zawartych umów,
 • tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń,
 • prawem upadłościowym i naprawczym.

Prawo pracy

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc w dziedzinie prawa pracy zarówno na rzecz podmiotów gospodarczych – pracodawców, jak pracowników. Czyli zajmuje się:

 • przygotowywaniem i opiniowaniem umów z zakresu prawa pracy,
 • reprezentowaniem Klientów w sporach dotyczących stosunku pracy, w tym w sporach związanych z kwestionowaniem prawidłowości wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę, ustalaniem istnienia stosunku pracy, zakazem konkurencji oraz wszelkimi roszczeniami majątkowymi wynikającymi z zatrudnienia.

Prawo ubezpieczeń społecznych

Usługi prawnie oferowane są także w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych dla Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Zakres obsługi prawnej sprawach z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych obejmuje m.in.:

 • pomoc prawną w zakresie zaskarżania decyzji organów rentowych,
 • składanie wniosków o przyznanie prawa do świadczenia emerytalnego lub rentowego,
 • reprezentację przed organami rentowymi,
 • zastępstwo procesowe przed sądem w zakresie świadczeń z tytułu ubezpieczenia emerytalnego,
 • reprezentację przed sądem w zakresie świadczeń z tytułu ubezpieczenia rentowego,
 • zastępstwo procesowe przed sądem w zakresie świadczeń z tytułu ubezpieczenia w razie choroby, macierzyństwa,
 • zastępstwo procesowe przed sądem w zakresie świadczeń z tytułu ubezpieczenia z tytułu wypadków przy pracy.

Odszkodowania

Kancelarie oferują również profesjonalną pomoc osobom poszkodowanym i ich bliskim w uzyskaniu od Towarzystw Ubezpieczeniowych należnych odszkodowań i innych świadczeń. Wówczas pomoc polega na uzyskaniu świadczeń z tytułu:

 • umów wynikających z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w tym obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • umów wynikających z dobrowolnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej,
 • umów związanych z ubezpieczeniem na życie, od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • dobrowolnych ubezpieczeń majątkowych – ubezpieczenie mieszkania, AC.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *