podatki od kryptowalut

Podatki od kryptowalut – czy są obowiązkowe?

Wiele osób nie wie, czym są kryptowaluty. To wirtualna waluta, przy pomocy której przeprowadzane są niektóre transakcje w Internecie. Warto wiedzieć, że największą popularność kryptowaluty zyskały w 2017 roku, kiedy to wielu przedsiębiorców postanowiło zaryzykować i w nie zainwestować. Z uwagi na to, że jest to rodzaj waluty, e-pieniądz także powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu podatkowym. Jak zatem rozliczać podatki od kryptowalut?

Kryptowaluty i bałagan w podatkach, jaki był z nimi związany

Sytuacja dotycząca opodatkowania wirtualnej waluty jeszcze kilka lat temu była całkowicie niejasna. Przeglądając liczne artykuły znajdujące się w sieci, możemy zauważyć, że prawo w Internecie zwolniło kryprowaluty z obowiązku ich opodatkowania w 2018 roku. Pojawienie się tej informacji było nie lada zaskoczeniem. Jednakże wątpliwości co do wejścia takiej ustawy w życie budził zakres czasowy zwolnienia bitcoinów z konieczności opodatkowania.

Rozporządzenie, które weszło w życie 13 lipca 2018 roku budziło niemałe kontrowersje. Dotyczyły one przede wszystkim zakwalifikowania w sądowym orzecznictwie e-waluty jako prawa majątkowego. Na mocy tego orzecznictwa uznawano więc, że transakcje wykonywane poprzez zawarcie umowy sprzedaży lub zamiany powinny zostać uwzględnione w podatku PCC. Nie sposób się dziwić, że takie niedociągnięcia wywołały hejt w Internecie. Z owego rozporządzenia wynikało bowiem, że w niektórych przypadkach konieczność rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych byłaby niebotycznie wysoka. Bardzo prawdopodobne byłoby także to, że wartość opodatkowania zdecydowanie przewyższałaby rynkową wartość bitcoinów.

Czy w Internecie wszystko jest wspólne? Dowiedz się więcej o prawie autorskim!

Tymczasowe zwolnienie z opodatkowania kryptowalut

Rozporządzenie, które weszło w życie 11 lipca 2018 r., dotyczyło zniesienia konieczności rozliczania podatku od czynności cywilnoprawnych przez około rok. Niestety jak łatwo można się domyślić, jest to tylko tymczasowe działanie. W tamtym czasie Ministerstwo Finansów prężnie pracowało nad rozwiązaniami, które pozwoliłyby na unormowanie zasad korzystania z kryptowalut oraz ich opodatkowania.

Nowy projekt ustawy dotyczący opodatkowania kryptowalut z sierpnia 2018 roku

W sierpniu 2018 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji, pojawił się projekt ustawy o nazwie „Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw”. Projekt ten miał dotyczyć opracowania rozwiązań podatkowych dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Jego celem było uproszczenie prawa podatkowego dotyczącego podatków dochodowych oraz uszczelnienie systemu podatkowego. W projekcie ustawy znajduje się także wzmianka o uregulowaniu skutków transakcji wykonywanych przy pomocy wirtualnego pieniądza w podatku dochodowym.

Czym jest waluta wirtualna wg ustawy?

Definicja waluty wirtualnej znajdująca się w projekcie ustawy odnosi się do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Prościej rzecz ujmując, wirtualna waluta rozumiana jest jako cyfrowe odwzorowanie wartości, którą jest kryptowaluta oraz scentralizowana waluta wirtualna. Dodatkowo na mocy tego projektu ustawy, e-pieniądz może być wymienialny w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze. Może stanowić także środek wymiany, który może być przechowywany w sposób elektroniczny. Przy jego pomocy mogą być wykonywane także transakcje w handlu elektronicznym.

Szukasz sprawdzonych informacji dotyczących różnych zagadnień z zakresu prawa? Znajdziesz je na porady-prawne48.pl!

Zasady opodatkowania uwzględnione w projekcie ustawy z sierpnia 2018 roku

W projekcie ustawy możemy znaleźć propozycję uregulowania w podatku dochodowym skutków, jakie niesie ze sobą wykonywanie transakcji przy pomocy kryptowalut. W projekcie ustawy znajdziemy wzmiankę dotyczącą zaliczenia przychodów pochodzących z wirtualnych pieniędzy do przychodów osiąganych przy pomocy realnych kapitałów pieniężnych z uwzględnieniem zysków napływających z prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z projektem ustawy podatkami będą objęte zyski osiągnięte ze sprzedaży wirtualnych walut na wolnym rynku, giełdzie czy też w kantorze. Płacenie przy pomocy wirtualnego pieniądza za towary lub usługi czy też regulowanie innych zobowiązań z jego pomocą, będzie traktowane w taki sam sposób jak sprzedaż cyfrowej waluty. Dodatkowo opodatkowaniu będzie podlegała wymiana pomiędzy walutami, zarówno ta wykonywana na giełdzie, jak i poza nią.

Zgodnie z założeniami zawartymi w projekcie, zakłada się przyjęcie zasady samoobliczania podatku. Oznacza to, że płatnik nie musi pośredniczyć w tym procesie. Podatek będzie podlegał rozliczeniu w rocznym zeznaniu podatkowym. Ważną informację stanowi fakt, że w trakcie trwania roku, podatnicy nie będą musieli uiszczać zaliczek na podatek.

Podatki od kryptowalut w 2019 roku – co się zmieniło?

Rozliczenie wirtualnej waluty podlega takiemu samemu obowiązkowi opodatkowania jak w przypadku realnego pieniądza. Konieczne jest uwzględnienie e-pieniędzy w rocznym zeznaniu podatkowym. Warto pamiętać, że nieznajomość prawa szkodzi, a co za tym idzie, jeśli zdarzy się, że zataimy informację dotyczącą posiadania bitcoinów z pewnością zostaniemy ukarani. W rozliczeniu e-waluty, które osiąga odpowiednio wysoką kwotę możemy zostać obciążeni nawet 32% podatkiem. Uwzględniając wirtualną walutę w zeznaniu podatkowym należy pamiętać, że taki obowiązek zachodzi zarówno jeśli sprzedawaliśmy kryptowaluty, jak i dokonywaliśmy ich wymiany.

Jak rozliczać kryptowaluty?

Rozliczenie kryptowalut jest możliwe z wykorzystaniem formularza PIT-36. Można go w prosty sposób uzupełnić w programie PIT. Zyski jakie otrzymaliśmy z transakcji przeprowadzanych przy pomocy wirtualnej waluty, należy wpisać w rubryce 74. Jeśli chodzi o koszty związane z nabyciem kryptowalut, powinniśmy uwzględnić je w rubryce numer 75. Konieczne jest także pamiętanie o udokumentowaniu każdej transakcji, w której wykorzystywane były e-pieniądze.

Wysokość opodatkowania w rozliczaniu kryptowalut

Uzupełniając zeznanie podatkowe dotyczące kryptowalut, konieczne jest uwzględnienie wysokości podatku, którym objęte są transakcje wykonywane przy pomocy wirtualnej waluty. Warto mieć na uwadze fakt, że jeśli dochód z inwestycji będzie wyższy niż 85 528 zł, konieczne będzie dokonanie rozliczenia z uwzględnieniem drugiego progu podatkowego, który wynosi 32%. Należy być przygotowanym na to, że w takim przypadku fiskalne obciążenie może być znacznie wyższe niż zakładano. Pomimo tego, nie warto zatajać uzyskanego dochodu, by uniknąć wyższego progu podatkowego. Takie działanie jest uznawane za przestępstwo i może być surowo karane. Jeśli chcemy w sposób właściwy rozliczyć bitcoiny, powinniśmy prowadzić dokładną dokumentację dotyczącą każdej transakcji. Pozwoli to na znacznie łatwiejsze wyliczenie należnego podatku przy pomocy programu PIT.

Może się okazać tak, że podatnik przeprowadził bardzo wiele transakcji z udziałem kryptowalut. Wówczas warto zastanowić się nad założeniem działalności gospodarczej. Podatki PIT i CIT, które dotyczą osób prowadzących firmy, regulują prawne aspekty handlu walutami wirtualnymi.

Jeśli nie potrafimy samodzielnie rozliczyć kryptowalut w deklaracji PIT-36, możemy wspomóc się programem PIT. Dzięki tej aplikacji nie będziemy obawiać się, że popełnimy błąd w obliczeniach. Program ten sam wyliczy zobowiązania związane z transakcjami wykonywanymi przy pomocy bitcoinów.

Zmiany w opodatkowaniu kryptowalut – czy wciąż będą następować?

Nie da się nie zauważyć, że w minionych latach, dość często dochodziło do zmian dotyczących prawa podatkowego związanego z kryptowalutami. Niestety wciąż nie ma konkretnych uregulowań w kwestii handlu bitcoinami i związanego z nim opodatkowania. Nie można więc wykluczyć, że opodatkowanie wirtualnej waluty w najbliższych latach, ponownie się nie zmieni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *