umowa

Praca wakacyjna – poznaj swoje prawa

Okres wakacyjny to czas kiedy na rynku pracy pojawiają się nowi pracownicy – uczniowie i studenci. Są bardzo atrakcyjni dla pracodawców, ponieważ do 26 roku życia mogą być zwolnieni z opłacania składek zdrowotnych i społecznych. Często zdarza się, że nie mają oni dużego doświadczenia lub nie pracowali nigdy, co jest niestety często wykorzystywane. Jak uchronić się przed próbą oszustwa? Zapoznaj się z najważniejszymi regulacjami, które Cię dotyczą.

Praca wakacyjna – co powinno zawierać ogłoszenie?

Na samym wstępie, warto poruszyć tematykę związaną z sposobem, w jaki dana firma ogłasza, że poszukuje pracowników. Poprawnie sformułowane ogłoszenie powinno zawierać:

 • nazwę stanowiska,
 • informacje opisujące firmę, logo, historię organizacji, dane kontaktowe itp.,
 • opis stanowiska i listę obowiązków, jakie będą należeć do pracownika,
 • wymagania, mowa tutaj o zdolnościach, umiejętnościach miękkich i twardych, wykształceniu, znajomości języków itd.,
 • informacje mówiące, w jaki sposób należy przesłać CV oraz dokładne sformułowanie klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych.


Jest to istotne, ponieważ można w ten sposób oszczędzić cenny czas obu stron. Nie jest to niestety standard – co jest standardem to brak jakiejkolwiek formy dyskryminacji w ogłoszeniach. Zgodnie Kodeksem pracy, a dokładnie:

Prowadzenie bloga w Internecie – jakie treści można na nim umieszczać? Dowiesz się tego z naszego artykułu!

Art. 113 . 2)

Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna.

Co to oznacza? Ogłoszenia, w których szukają osób konkretnej płci lub w konkretnym wieku są niezgodne z prawem. Oczywiście występują od tej reguły wyjątki, i jeśli pracodawca udowodni, że zapis był obiektywny nie będzie pociągany do odpowiedzialności.

Kolejnym elementem dobrze widzianym w ogłoszeniu o pracę jest proponowana stawka. Aktualnie trwają obrady nad wprowadzeniem wynagrodzenia, jako obowiązkowy element ogłoszeń.

Jaką umowę wybrać?

Pomimo, że najczęściej podpisywaną umową wakacyjną jest umowa zlecenia, zdarzają się zawody, gdzie lepiej sprawdza się umowę o pracę. Zapoznaj się z ważnymi elementami obu umów!

Umowa zlecenie

Rodzaj umowy cywilnoprawnej regulowany kodeksem cywilnym, dokładnie mówiąc artykuły 734 do 751.

W umowie powinny znaleźć się:

 • dane zleceniobiorcy i zleceniodawcy,
 • wynagrodzenie,
 • opis współpracy,
 • termin wykonywanego zlecenia,
 • odpowiedzialność leżąca po stronie zleceniobiorcy,
 • datę i miejsce zawarcia umowy,
 • podpisy obu stron.

Podkreślić tutaj należy, że zapisane w umowie prawa będą egzekwowane na bazie Kodeksu cywilnego oraz jeśli decyduje się na zawarcie umowy pisemnej (nie jest to konieczność, ale często daje większe bezpieczeństwo), wszystkie zmiany w niej wprowadzone, również powinny przyjąć tę formę. Umowa zlecenie z zasady nie reguluje czasu pracy, ilości godzin, urlopu oraz wypowiedzenia – więc jeśli chcemy, aby któryś z powyższych elementów był gwarantowany musi on być wpisany w treść umowy. Natomiast od 2017 obowiązują przepisy regulujące minimalne wynagrodzenie godzinowe – na to należy zwrócić szczególną uwagę!

Umowa o prac

 • umowę na okres próbny,
 • na czas nieokreślony,
 • na czas określony.

Dla zatrudnionego daje to pewność zatrudnienia w ustalonym terminie.

Porozumienie można oczywiście rozerwać poprzez:
pisemne wypowiedzenie umowy, zgodne z zachowaniem czasu wypowiedzenia na mocy porozumienia, po upłynięciu czasu umowy.
Dla ucznia bądź studenta oznacza to, że zobowiązują się do wykonywania odpowiedniej części etatu przez obowiązujący czas. Ta forma umowy daję natomiast prawo do odpoczynku, dni wolnych, zwolnienia chorobowego oraz urlopu. Gdy łamane jest, któreś z praw wynikających z Kodeksu pracy lub umowy pracownik może zgłosić się do sądu pracy.

Którą umowę wybrać?

Na ogół, lepszą formą zatrudnienia jest umowa o pracę, ponieważ daje większe bezpieczeństwo oraz benefity, które nie są gwarantowane przez umowę zlecenie. Z drugiej strony jednak, umowa zlecenie najczęściej daje większą elastyczność, jeśli chodzi o czas wykonywania pracy, ilość przepracowanych godzin i możliwość zakończenia współpracy. Najlepiej jest przemyśleć, jaka umowa będzie odpowiednia w konkretnym zawodzie i firmie oraz czego wymagamy – elastyczności czy większego bezpieczeństwa i większej ilości praw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *