prawo autorskie

Prawa autorskie do logo – jak nabyć je zgodnie z prawem?

Jak zapewne większość z nas wie, prawo autorskie chroni twórcę oraz wykonane przez niego dzieła, przed nielegalnym wykorzystywaniem ich przez osoby trzecie. Każdy twórca, który wykona zdjęcie, melodię, grafikę, film czy też opracuje jakiś autorski tekst stanowi podmiot praw autorskich. Oznacza to, że wykonane przez niego dzieła mogą być wykorzystywane w sposób legalny jedynie w sytuacji, gdy sam autor wyrazi na to zgodę. Także logo jest chronione prawem autorskim. Najczęściej jego wykonanie zleca się zewnętrznym firmom, w których pracują graficy, agencjom kreatywnym lub grafikom, którzy posiadają własną działalność gospodarczą. Na jakiej mocy można z niego legalnie korzystać, skoro w rzeczywistości prawa do niego ma osoba, która wykonała logo? Chcesz wiedzieć, w jaki sposób legalnie korzystać z logo? Zastanawiasz się, jak zabezpieczyć znak graficzny, aby nie mógł być wykorzystywany przez osoby trzecie? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziesz w poniższym artykule!

Prawo do wykorzystywania logo – jak je nabyć?

Obecnie, niemalże każda firma znajdująca się na rynku powinna posiadać własne logo oraz nazwę, które wspólnie tworzą znak towarowy. Nie każdy z nas jednak potrafi samodzielnie przygotować ciekawie wyglądający znak graficzny, który będzie zgodny z aktualnymi trendami rynkowymi. Warto także wiedzieć, że zlecając wykonanie logo grafikowi, podczas podpisywania z nim umowy, powinniśmy zawrzeć w niej informację dotyczącą regulacji prawnych związanych z możliwością wykorzystywania znaku graficznego opracowanego przez fachowca. Mimo iż to my zlecimy wykonanie logo, przedstawimy własną koncepcję oraz specyfikację, znak wykonany przez grafika, na mocy prawa autorskiego będzie stanowił jego własność. W świetle prawa nie będziemy mogli nim rozporządzać, ani z niego korzystać. Dlatego też niezwykle istotne jest uwzględnienie w umowie z grafikiem informacji dotyczącej możliwości korzystania z logo.

Zaliczka czy zadatek – poznaj najważniejszą różnice czytając nasz artykuł!

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych

Zapewne wiele osób zastanawia się czym właściwie jest przekazanie autorskich praw majątkowych oraz na czym ono polega. Otóż w Internecie możemy znaleźć wiele wzorów umów, które dotyczą przekazania autorskich praw majątkowych. Mnóstwo osób zapewne z nich korzysta. Jeśli jednak nie mamy pewności czy dana umowa jest poprawnie skonstruowana, możemy udać się do prawnika lub radcy prawnego, który przygotuje dla nas odpowiednio opracowany dokument. Bardzo ważne jest to, aby umowa o przeniesienie praw autorskich była sporządzona w formie pisemnej. Inna forma może nie mieć mocy prawnej. Kolejnym ważnym aspektem jest złożenie własnoręcznego podpisu na umowie. Jeśli dwie osoby dzieli duża odległość, umowę można wysłać tradycyjną pocztą w celu podpisania jej przez drugą zainteresowaną osobę. Dodatkowo zarówno jedna jak i druga strona powinny posiadać osobny egzemplarz umowy, na którym znajduje się podpis osoby zlecającej wykonanie logo, jak i tej wykonującej projekt.

Umowa licencyjna – do czego nas uprawnia

Bardzo często umowy licencyjne określa się mianem umów uprawniających do korzystania z utworu. Wzięło się to stąd, że osoby które wykonały dane dzieło (np. grafik, który stworzył logo), może upoważnić inną osobę do wykorzystywania go na własny użytek. Ważną kwestią związaną z umową licencyjną jest to, że twórca może określić zakres korzystania z opracowanego przez niego dzieła, czas oraz miejsce. Przykładowo, w umowie może być umieszczony zapis, który pozwala firmie, która otrzyma logo wykorzystywać je wyłącznie do promowania owego przedsiębiorstwa. Może znajdować się tam także adnotacja określająca to, czy logo może być umieszczane wyłącznie w sieci czy także na papierze. Twórca może też udzielić licencji na korzystanie z własnego dzieła jedynie przez określony czas, np. rok lub 10 lat. Wówczas po upływie tego czasu konieczne będzie odnowienie licencji lub zaprzestanie korzystania z dzieła twórcy.

Licencja wyłączna i niewyłączna

Podpisując umowę licencyjną uprawniającą do korzystania z danego działa, należy zwrócić uwagę na punkt dotyczący rodzaju licencji. Jeśli będzie to licencja wyłączna, autor nie będzie mógł udostępniać dzieła innym osobom. W przypadku logo jest to zdecydowanie najlepsza opcja. Przecież nie chcemy, aby inne osoby posiadały takie samo logo jak nasze. Jeśli autor udzieli nam licencji niewyłącznej, będzie to oznaczało, że także inne osoby będą mogły mieć dostęp do dzieła, z którego możemy korzystać. Taka licencja jest najczęściej przyznawana do fotografii, gier czy też filmów.

Szukasz sprawdzonych informacji dotyczących praw konsumenta? Znajdziesz je na porady-prawne48.pl!

Licencja ograniczona oraz pełna

Kolejnymi rodzajami licencji na jakie należy zwrócić uwagę są licencje ograniczone lub pełne. Na czym polegają? Otóż, jeśli autor udzieli nam licencji ograniczonej, będzie to oznaczało, że nie mamy całkowitych praw do korzystania z utworu. Autor może nakreślić sposób w jaki możemy używać dzieła. Niesie to ze sobą spore ograniczenia. Warto wiedzieć, że licencja ograniczona, może określać zakres korzystania z produktu, czas w jakim będziemy mogli używać go legalnie oraz terytorium, na którym możliwe będzie korzystanie z danej twórczości. Licencja pełna natomiast przyznaje nam takie samo prawo do korzystania z twórczości, jakie posiada osoba, którą ją stworzyła. Wówczas nie jesteśmy ograniczani w żaden sposób.

Licencja dorozumiana

Kolejnym rodzajem licencji jest licencja dorozumiana. Na jej mocy można domniemać, że osoba wykonująca prace badawcze lub inne tego typu zadania, wykonane zgodnie z życzeniem, udzieliła zamawiającemu zezwolenia (licencji) na wykorzystywanie wynalazków zawartych w udostępnionych wynikach prac. Warto wiedzieć, że taką umowę stosuje się tylko i wyłącznie wtedy, gdy pismo sporządzone w celu zlecenia wykonania prac badawczych lub innych podobnego typu, nie stanowi inaczej.

Licencja otwarta

Licencja otwarta pozwala autorowi na zgłoszenie wykonanego przez niego dzieła do Urzędu Patentowego. Zazwyczaj taką licencję stosuje się w momencie, gdy twórca nie chce ponosić zbyt wysokich kosztów ochrony swojego dzieła. Licencja otwarta ogranicza jednak prawa do wynalazku (bądź twórczości), jednakże dzięki temu, autor uzyskuje możliwość zredukowania opłat za ochronę swojego działa nawet o połowę.

Jak zabezpieczyć logo, do którego posiadamy już prawa?

Większość z nas, po otrzymaniu praw do korzystania z logo, czy to na mocy przeniesienia autorskich praw majątkowych czy też otrzymania licencji, pragnie zabezpieczyć logo, tak aby osoby trzecie nie mogły z niego korzystać. Najlepszym sposobem na jego ochronę będzie zastrzeżenie logo w Urzędzie Patentowym. Zapewne zastanawiacie się, jakie jeszcze argumenty przemawiają za zastrzeżeniem logo? Otóż, dzięki temu możemy także uzyskać wyłączne prawo posługiwania się znakiem graficznym, uzyskamy dostęp do narzędzia, które będzie pomagało zwalczać hejt w Internecie wywołany przez nieuczciwą konkurencję. Zastrzeżenie logo wpłynie także pozytywnie na renomę i prestiż firmy.

Co może się wydarzyć jeśli nie zabezpieczymy logo?

Nieuczciwa konkurencja tylko czeka na moment, w którym wykażemy się nieuwagą. To właśnie wtedy przystąpi do ataku. Najskuteczniejszym sposobem, na poskromienie konkurencji, jest uczynienie jej niewiarygodną. Można to uczynić wykradając np. logo danego przedsiębiorstwa. Wówczas bardzo często logo zostaje zaprezentowane w sposób nieprzychylny, oczerniający daną działalność. Poprzez takie działania większość osób traci zaufanie do danego przedsiębiorstwa. Jak więc widać, konsekwencje z niezabezpieczenia logo, mogą być okropne.

W jaki sposób prawo do logo może nam pomóc w sytuacji, gdy ktoś nielegalnie z niego skorzysta?

Jeśli nie zastrzeżemy logo w Urzędzie Patentowym, umowa z twórcą, na mocy której jesteśmy uprawnieni do korzystania z dzieła nie pomoże nam wygrać walki z nieuczciwą konkurencją, która może zgłosić nasze logo jako swoje. Urząd Patentowy, nie sprawdza, kto jest faktycznym właścicielem logo, z tego względu warto dopełnić formalności, póki jest na to odpowiedni czas. Jeśli zastrzeżemy logo, a mimo to osoby trzecie będą z wykorzystywały je jak swoje wówczas, możemy zażądać zaprzestania dalszego używania należącego do nas znaku graficznego. Dodatkowo mamy prawo do zarządzania odszkodowania. Możemy także zażądać wydania nam korzyści majątkowych, jakie osoba korzystająca z naszego logo uzyskała.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *