prawo autorskie

Prawo autorskie w Internecie – wszystko, co powinieneś o nim wiedzieć!

Coraz więcej osób wybiera zawody, które mają na celu tworzenie treści oraz elementów publikowanych w Internecie. Jeśli zajmujesz się tworzeniem contentu, grafiki lub stron internetowych, powinieneś wiedzieć czym są prawa autorskie. W Internecie bardzo łatwo nawet przez przypadek natknąć się na treść lub grafikę, która zakotwiczy się w naszym umyśle i stanie się inspiracją do opracowania czegoś własnego. Inspirowanie się nie jest jeszcze przestępstwem, ale już wykorzystywanie podobnych schematów czy przekształcanie cudzej twórczości w sposób nieumiejętny, może nieść ze sobą poważniejsze konsekwencje. Prawo w Internecie jest jednakowe dla wszystkich twórców. Pomaga chronić dzieła wykonane przez danego autora, jak i dochodzić praw, gdy ktoś będzie chciał nielegalnie wykorzystać naszą twórczość. Bardzo często korzystanie z dzieła bez zgody i wiedzy autora może stanowić fundament, który wywołuje hejt w Internecie. Jeśli więc jesteś twórcą lub planujesz nim zostać, rozszerz swoją wiedzę dotyczącą prawa autorskiego. Zapraszamy do lektury!

Prawo autorskie – czego właściwie może dotyczyć?

Wszelkie informacje dotyczące prawa autorskiego w Internecie, najczęściej dotyczą zdjęć, grafik, infografik, filmów oraz innych tego typu elementów. Nie każdy pamięta, że treści publikowane w sieci także są chronione przez prawo autorskie. Informacje umieszczane na blogach, takie jak artykuły eksperckie, czy też treści publikowane w postach, znajdujących się w mediach społecznościowych, stanowią własność twórcy. Warto pamiętać o tym, że prawo autorskie obowiązuje także poza Internetem. Może dotyczyć zarówno treści publikowanych w gazetach, książkach jak i tych udostępnianych w telewizji czy radiu. Naruszenie praw autorskich w Polsce, jest bardzo surowo karane. Mówi się, że polska ustawa dotycząca ochrony własności intelektualnej jest jedną z najbardziej surowych, w porównaniu z ustawami innych państw na naszym kontynencie. Na jej mocy, na osobę która naruszyła w jakikolwiek sposób prawo autorskie, może zostać nałożona kara pieniężna. Istnieje także prawdopodobieństwo pozbawienia wolności do lat 5.

Podatki od kryptowalut – czy są obowiązkowe? Przeczytaj informacje znajdujące się w naszym artykule!

Co możemy nazwać utworem?

Aby trafnie zrozumieć ideę prawa autorskiego, konieczne jest wcześniejsze dowiedzenie się, co właściwie możemy nazwać utworem. To właśnie jego najczęściej dotyczy prawo autorskie, dlatego też postarajmy się najpierw zdefiniować utwór. Mianem utworu można określić każdy element, który został przez kogoś wykreowany. Nie jest istotne to czy ma on postać fizyczną, wizualną czy też dźwiękową. Co może być utworem w Internecie? Najbardziej znane nam elementy to różnego rodzaju grafiki, zdjęcia, filmy, treści znajdujące się na blogach oraz projekt strony.

Zapewne dla wielu osób, ciekawostką stanie się fakt, że prawem autorskim może być objęty nawet niedokończony projekt. Dodatkowo, autor nie musi wysyłać nigdzie pisma, z prośbą o przyznanie prawa autorskiego utworowi, jaki został przez niego wykonany. Prato autorskie chroni twórczość autora automatycznie na mocy prawa.

Prawo autorskie majątkowe i niemajątkowe – poznaj różnice!

Nie każdy wie, że prawo autorskie można podzielić na dwa rodzaje. Wyróżniamy zatem prawa autorskie majątkowe i niemajątkowe. Aby w pełni zrozumieć istotę prawa autorskiego, konieczne jest poznanie cech wspólnych wyżej wymienionych rodzajów oraz różniących je aspektów. Cechą wspólną tych dwóch rodzajów prawa autorskiego, która jest uważana zdecydowanie za najważniejszą, jest to, że twórca może nimi rozporządzać.

Planujesz otworzyć e-sklep? Zastanawiasz się, jak zrobić to zgodnie z prawem? Zajrzyj na porady-prawne48.pl i zyskaj niezbędną wiedzę!

Prawo autorskie niemajątkowe – czym jest?

Wiele osób zastanawia się, kiedy prawo autorskie traci ważność. Jeśli weźmiemy pod lupę autorskie prawo niemajątkowe odpowiedź jest krótka i brzmi: nigdy! Nie możliwe jest także zrzeczenie się prawa to bycia twórcą danego elementu. Autor może jednak nie oznaczać utworów swoimi danymi. Kiedy może mieć to kluczowe znaczenie? Często taki zabieg napotyka się w sytuacji, gdy twórca pisze teksty na zlecenie.

Czym zatem wyróżniają się niemajątkowe prawa autorskie? Na ich mocy, autor może oznaczyć wykreowany przez niego utwór swoimi danymi osobowymi, pseudonimem lub oddać go do użytku w sposób zupełnie anonimowy. Dodatkowo twórca zachowuje prawo do nienaruszalności pierwotnego wyglądu swojego dzieła, oznacza to, że osoby które weszły w posiadanie utworu, bez zgody autora nie mogą zmienić jego treści ani formy. Warto także wiedzieć, że twórca zachowuje prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła szerszemu gronu odbiorców. Może także nadzorować swój utwór i jeśli uzna, że nie jest on wykorzystywany zgodnie z założeniami, ma prawo wycofać go z obiegu.

Prawo autorskie majątkowe – co warto o nim wiedzieć?

Prawa autorskie majątkowe są objęte podobnymi zasadami, co prawa własności. W praktyce oznacza to, że twórca może przekazać je innym osobom, na mocy odpowiednio sporządzonej umowy. Umowa powinna mieć formę pisemną. Bardzo ważne jest, by znajdowały się na niej własnoręczne podpisy, zarówno autora, jak i osoby ubiegającej się o przekazanie jej autorskich praw majątkowych. Wzór takiej umowy możemy znaleźć na różnych stronach internetowych. Oczywiście, jeśli kwestionujemy jej prawidłowość, mamy także możliwość skorzystania z usług radcy prawnego, który przygotuje fachowo skonstruowane pismo. Cenną wiedzę stanowi fakt, że autorskie prawa majątkowe przekazane na mocy pisemnej umowy, mogą być dziedziczone. Co to oznacza? Otóż, w sytuacji, gdy twórca umrze, jego prawa do dysponowania jego twórczością przechodzą na jego bliskich. Dziedziczenie praw autorskich trwa wyłącznie do 70 lat po śmierci twórcy.

Cytat – w jaki sposób można wykorzystywać cudze słowa?

Prawo cytatu, o którym wspomnimy w tym akapicie, umożliwia umieszczenie fragmentów cudzej twórczości, w wykreowanym przez nas dziele. Najczęściej słowa znanych osób przytaczane są w tekstach blogowych. Powinny być umieszczone w cudzysłowie i posiadać przypis uświadamiający czytelnika, skąd dane słowa się wywodzą. Warto także wspomnieć, że cytat powinien stanowić jedynie niewielką część całego tekstu. Można go zastosować w celu lepszego zobrazowania treści, tak aby czytelnik mógł się dowiedzieć, co autor tekstu chce przekazać. Nie jest dozwolone przytaczanie dłuższych fragmentów cudzych tekstów. Odbiorca tekstu nie powinien mieć wątpliwości, że czytany przez niego artykuł został wykreowany przez twórcę bloga. Warto wiedzieć, że prawo cytatu obejmuje nie tylko treści pisane, ale także graficzne, wizualne i dźwiękowe. Należy także pamiętać, aby oznaczyć źródło i autora. Tylko wtedy będziemy cytować w sposób poprawny i legalny.

Kilka słów na temat licencji

Poruszając temat prawa autorskiego, nie sposób nie wspomnieć o licencjach. Uprawniają one osoby trzecie do legalnego wykorzystywania utworów opracowanych przez twórcę, na własny użytek. Warto wiedzieć, że wyróżniamy kilka rodzajów licencji. Najbardziej znanymi są te wyłączne i niewyłączne. Licencje wyłączne uprawniają tylko jedną osobę do korzystania z zasobów jakich dotyczą. Jeśli mowa o licencjach niewyłącznych, osoba, która je otrzyma powinna zdawać sobie sprawę z tego, że inne osoby także mogą uzyskać prawo do korzystania z danego utworu.

Wzmianka o autorze – kiedy jest konieczna i jak można go oznaczyć?

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, bardzo często umieszczamy na blogach zdjęcia, grafiki oraz filmy będące czyimś wytworem. Aby móc legalnie z nich korzystać, powinniśmy nabyć do nich licencję. Jeśli jednak nie chcemy, aby czytelnicy myśleli, że to my jesteśmy autorami owych dzieł, możemy umieścić dany utwór odpowiednio go opisując. Opis powinien ewidentnie wskazywać na to, że twórczość pochodzi od innego autora, czyli powinien być umieszczony w pobliżu utworu (pod nim lub obok niego). Dodatkowo konieczne jest podanie źródła, z jakiego zaczerpnęliśmy dane dzieło. Najczęściej wystarczy wkleić link, do strony, na której znaleźliśmy interesujący nas obiekt i z której został on pobrany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *