umowa o przeniesienie praw autorskich copywriting

Umowa z copywriterem – licencja a przeniesienie praw autorskich i inne istotne kwestie

Od kilku lat do najważniejszych form promocji w Internecie należą specjalistyczne publikacje przyciągające grupę docelową. W kwestii ich tworzenia przedsiębiorcy zdają się na copywriterów. Prawo autorskie to poważna i zawiła sprawa – jaka umowa z copywriterem gwarantuje prawne bezpieczeństwo kupującego teksty? Umowa o przeniesienie praw autorskich czy licencja? Dowiedz się o co zadbać!

Jaka umowa z copywriterem – licencja czy przeniesienie praw?

Prawa autorskie dzielą się na majątkowe osobiste. Umowa z copywriterem nie może regulować przekazania osobistych praw, bo te są niezbywalne. Przedsiębiorca do korzystania ze stworzonego contentu musi natomiast uregulować kwestie prawa majątkowego. Przyda się do tego wzór umowy: https://prawointernetu.eu/umowa-z-copywriterem.

Umowa z copywriterem może przyjąć formę umowy o przeniesienie praw lub udzielenie licencji. W pierwszym przypadku – korzystniejszym dla przedsiębiorcy – można mówić o kupnie treści. Copywriter przekazuje przedsiębiorcy prawo do korzystania ze swoich prac na zawsze, o ile treść porozumienia nie stanowi inaczej. Umowa z copywriterem przekazująca drugiej stronie prawa majątkowe pozwala także na odsprzedanie treści.

Umowy z copywriterem rozumiane jako udzielenie licencji jest obwarowane obostrzeniami niekorzystnymi dla strony zatrudniającej copywritera. Licencja przewiduje wykorzystywanie treści tylko w określony, sprecyzowany w umowie sposób. Ponadto, licencja ma ograniczenia czasowe. Taka umowa z copywriterem musiałaby więc być odnawiana, aby przedsiębiorca zachował prawa do korzystania z treści. Udzielić licencji można na dowolny okres do maksymalnie 5 lat, lub na czas nieokreślony, czyli do momentu jej wypowiedzenia. W przypadku okresu dłuższego niż 5 lat licencja automatycznie staje się zawartą na czas nieokreślony. Licencja wyłączna czy niewyłączna? By nasz content nie trafił na inną stronę internetową wybierajmy zawsze licencje wyłączną.

Umowa o przeniesienie praw autorskich – czy musi być na piśmie?

Umowa z copywriterem to najczęściej umowa o przeniesienie praw autorskich do stworzonych na zamówienie tekstów. Czy musi być zawarta w formie pisemnej? Zawieranie umów w formie ustnej jest zabiegiem dość ryzykownym, który w przyszłości może on rodzić poważne problemy dla obu stron. Mimo że polskie prawo uznaje ustne formy porozumienia za wiążące, umowa z copywriterem i tak musi zostać spisana ,,czarno na białym”. Umowa o przeniesienie praw autorskich jest bowiem obarczona regułą nieważności. Oznacza to, że jeżeli umowa z copywriterem nie została spisana, nie da się w świetle prawa dowieść jej wiążącego zawarcia. Chcesz poszerzyć wiedzę na temat takich umów? Sprawdź ten artykuł: https://prawointernetu.eu/wspolpracujesz-z-copywriterem-zadbaj-o-kwestie-prawne

Należy pamiętać, że faktury nie regulują niczego w zakresie praw autorskich. Sama umowa z copywriterem – o dzieło, zlecenie czy B2B – musi zawierać konkretne regulacje co do praw autorskich. Inaczej, pomimo zapłaty za jego stworzenie, tekst wciąż będzie należał do copywritera. Licencja wyłączna czy niewyłączna również nie zapewnia nam pełnej własności tekstu.

Umowy z copywriterem – co regulują?

Umowa o przeniesienie praw autorskich to nie wszystko. Umowa z copywriterem reguluje oczywiście wszystkie szczegóły współpracy, takie jak termin wykonania zlecenia czy formę płatności. Stawka często jest obliczana na podstawie liczby znaków ze spacjami – kwota za 1000 znaków. W przypadku dłuższej współpracy strony mogą zdecydować się na stałą opłatę abonamentową bądź określenie z góry kwoty za wykonanie całego projektu.

Umowa z copywriterem koniecznie powinna regulować kwestię odpowiedzialności za autorski charakter przygotowanych treści. W przypadku gdy copywriter popełnił plagiat, domyślnie konsekwencje ponosi ta osoba, która udostępniła łamiący prawo twór, nieważne czy podpisana została licencja wyłączna czy niewyłączna bądź przekazano prawa autorskie. Treść umowy z copywriterami powinna zawierać jasne zaznaczenie, że copywriter bierze na siebie odpowiedzialność za unikalny charakter treści.

W drodze współpracy copywriter będzie miał dostęp do danych o firmie, które nie powinny wyjść poza jej mury. Zawarcie w umowie z copywriterem klauzuli poufności daje niemal pewność, że wrażliwe dane nie zostaną przez współpracownika ujawnione. Jeżeli informacje zostanie mimo tego ,,wyniesiona”, copywrite poniesie konsekwencje.

Umowa z copywriterem nie może co prawda obejmować przekazania osobistych praw do utworu, ale może regulować prawo do jego wykonywania. W treści umowy powinno znaleźć się rozwiązanie kwestii podpisywania się pod tekstem.

W biznesie najlepiej mieć wszystko na piśmie. Spisywanie umowy z copywriterem można sobie ulatwić kupując gotowy wzór. To dla przedsiębiorcy pewność, że nie zapomni o niczym istotnym!

Prawo autorskie w Internecie nie może być obce osobom działającym zawodowo w Sieci. Sprawdź nasz artykuł poruszający szerzej to zagadnienie: http://www.kruczekprawny.pl/prawo-autorskie-w-internecie-wszystko-co-powinienes-o-nim-wiedziec/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *